|   صفحه نخست   |   تماس   |   درباره سایت   |   مقالات به زبان‌های دیگر   |   بایگانی   |  

فراخوان

15.05.08 | یادداشت | جمشید فاروقی

ایرانی هستیم و با ایران بیگانه. عجیب حکایتی است این. تاریخش را نمی‌شناسیم، سرزمینش را نمی‌شناسیم. اقوام و اقلیت‌های ساکن ایران‌شهر را به نام می‌شناسیم و نمی‌شناسیم. شاعرانشان را اگر به فارسی شعر نگفته باشند، نمی‌شناسیم. و نمی‌شناسیم فرزانگانشان را. هر یک فرزند رنگین کمانیم، رنگ‌های این رنگین کمان را نمی‌شناسیم. مهرشان را نمی‌شناسیم، دردشان را نمی‌شناسیم. از آزادگی سخن می‌گوییم، حقوق‌ شهروندانش را نمی‌شناسیم. این جهل سرشار رسوب کرده در فضای رنگ‌ها را باید به ضرب تیشه و تلاش زدود.

البته بر آن نیستم که همه آن چه را که فرهیختگانمان به رشته تحریر درآورده‌اند، نادیده گیرم. هستند ایران‌پژوهانی که در این راه بسیار کوشیده‌اند و آنچه را که ما از سرزمین خود می‌دانیم وامدار آنها هستیم.

آشنایی با ایران کار یک شب و یک مرد نیست. این نیست که کسی بنشیند و قلمی بفرساید و راز نامکشوف هستی به پیک و پیامی بگشاید. یا که وردی بخواند و طلسم ناآگاهی در حباب توهم و باور به تلنگری بشکند. آشنایی با ایران یعنی پرش از قرن‌ها و هزاره‌های بی‌توجهی. یعنی شکافتن پیله‌ای که پیرامون خود تنید‌ه‌ایم. یعنی تراشیدن سطح به سطح باورهای بی پدر و مادر. باورهایی که سده‌هاست بی آنکه بدانیم چرا و از کجا، بدان‌ها خو گرفته‌ایم.

وبگاه "برای یک ایران" یک نقطه کوچک است، نقطه‌ای کوچک از رنگین کمانی که رنگ‌هایش با هم بیگانه‌اند. بر آن بودیم و هستیم که نقطه ملاقات رنگ‌ها باشیم. به دور از پیش‌داوریها و به دور از باورهایی که بود خویش را در نبود دیگری تعریف می‌کنند.

آشنایی با ایران کاری است بس مهم و دشوار. راهی است طولانی. باید از سایه سده‌ها، از سایه هزاره‌ها پرید. و این ممکن نیست اگر حاضر به پریدن از سایه باورهای خود نباشیم. باید ایران را به یکدیگر بشناسانیم. "برای یک ایران" در این راه گام نهاده است. اما نیک می‌دانیم که شناختن و شناساندن ایران ممکن نیست مگر آن که همگی همراه شویم.

روی سخنم با توست. فرزانه‌ای که همه عمر خود را صرف شناخت و معرفی چیستان بزرگی به نام ایران کرده‌ای. در شناساندن ایران با ما همراه شو.

دوست همدل، دوربینت را بردار و زادگاه خود را به تصویر بکش. قلمت را بردار و از خودت بنویس، از خاطره‌های تلخ و شیرینت، از زادگاه خود برایمان بگو. از تبعیض‌ها بنویس، از مهرورزی‌ها بگو. وبگاه "برای یک ایران" از آن توست. این وظیفه توست که در معرفی شهرت بکوشی.

"برای یک ایران" گردشگاهی نیست که بیاییم، آهنگی گوش کنیم، تصویری ببینیم، مقاله‌ای بخوانیم و برویم. "برای یک ایران" یک فراخوان است. فراخوانی برای شناخت بهتر ایران و شناساندن بهتر ایران. ایران بدون حکایت زادگاه من و بدون حکایت زادگاه تو، خاطره گنگی بیش نیست.

دکتر جمشید فاروقی

شنبه، بیست و چهارم فروردین‌ماه سال یک هزار و سی صد و هشتاد و هفت خورشیدی


بازانتشار مطالب وبگاه "برای یک ایران" بدون ذکر نام و آدرس اینترنتی آن روا نیست.
نظر شما:

©faroughi.net